یک سال از روزی که اس ام اسی راه اندازی شد گذشت.حال دیگر اس ام اسی وارد دو سالگی خود شده است.سال پر از فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم اما در این سال دوستان جدیدی را پیدا کردیم و توانستیم قدمی به هدف هایی که داشتیم نزدیک تر شویم.

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست