love

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت …
بـلـکه بـایـد
یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …


.

.

.

ham (1)

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که
انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد !
آلبر کامو

.

.

.

ham (2)

اگه توی زندگیت یکی رو داری که به فکرِ خوشحال کردنته،
این یعنی خوشبختی
به همین سادگی…

.

.

.

ham (3)

در زندگی برای هر آدمی
از یک روز
از یک جا
از یک نفر به بعد
دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
نه روزها،نه رنگها ، نه خیابانها

.

.

.

ham (4)

دلــتــنــگــم!
آیـنـه ی اتـاقـت را بـا آیــنـه ی اتـاقـم عـوض مــیکـنـی؟
ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد…!
.

.

.

ham (5)

هیچ وقت نمی فهمـــی چقدر قـــوی هستی…
مگـــر زمانی
شـــرایط جوری میشه که
تنهـــا راهت اینه که قـــوی باشی…
.

.

.

ham (6)

در این پاییز
باران
سرمـا
و مرور خاطرات
هزاران بار بیشتر می خواهمت
.

.

.

ham (7)

خیلی راحت است که آدم
روز به همه چیز بی اعتنا باشد
اما شب همــه چیز فرق می کند
.

.

.

ham (8)

پاییز
فصــلی ست که می آموزد
تغییر می تواند زیبــا باشد …
.

.

.

ham (9)

زنانه عاشق شو …
مردانه از عشقت محافظت کن …
و کودکانه سالهای سال عشقت را تازه نگهدار …
.

.

.

ham (11)

اگر عاشــق نبوده ای … تمام زندگیــت را باختــه ای …

.

.

.

ham (12)

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته ای …
باید کاری را انجام دهی که تا بحال انجامش نداده ای …

.

.

.

ham (13)

من اینجا هر شب
تو را
با زیباترین تعابیر جهان
به خواب می سپارم …
.

.

.

ham (14)

گفتی دوستت دارم و من
به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پــرواز کافی نبود …
.

.

.

ham (15)

به فرزندتان نیاموزید پولدار بشود
بیاموزید شاد باشد
تا زمانی که بزرگ شد ارزش چیزها را بداند نه قیمت آنها را …

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست