hami-new

کد آهنگ های پیشواز ایرانسل از حامی ، آلبوم یک لحظه عاشق شو

آهنگ هــا : با من حرف بزن ، پرواز ممنوع ، تقویم ، تماشایی ، یک لحظه عاشق شو

دست خودم نیست ، دیوونگی ، طلایه دار ، گلایه ای نمی کنم ، همچون سرو ، خواب سیاه

کد آهنگ های پیشواز در ادامه مطلب

 

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید

۵۵١٧٨۵٩

با من حرف بزن

۵۵١٧٨۶٠

با من حرف بزن۲

۵۵١٧٨۶٧

پرواز ممنوع

۵۵١٧٨۶٨

پرواز ممنوع۲

۵۵١٧٨۵٣

تقویم

۵۵١٧٨۵۴

تقویم۲

۵۵١٧٨۶١

تماشایی

۵۵١٧٨۶٢

تماشایی۲

۵۵١٧٨۵۵

خواب سیاه

۵۵١٧٨۵۶

خواب سیاه۲

۵۵١٧٨۵٧

دست خودم نیست

۵۵١٧٨۵٨

دست خودم نیست۲

۵۵١٧٨۶۵

دیوونگی

۵۵١٧٨۶۶

دیوونگی۲

۵۵١٧٨۶٩

طلایه دار

۵۵١٧٨٧٠

طلایه دار۲

۵۵١٧٨۵٠

گلایه ای نمی کنم

۵۵١٧٨۵١

گلایه ای نمی کنم۲

۵۵١٧٨۵٢

گلایه ای نمی کنم۳

۵۵١٧٨٧١

گلایه نمی کنم۴

۵۵١٧٨۶٣

همچون سرو

۵۵١٧٨۶۴

همچون سرو۲

۵۵١٧٨۴٨

یک لحظه عاشق شو

۵۵١٧٨۴٩

یک لحظه عاشق شو۲

 

 

 

 

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست