10367583-605715736190646-3504437086744176329-n_ce1fb
یک روز دیگه و صبح زیبا رسید
خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره

.
.
.
.
 
نداشته هایت را بیخیال
غصه هایت را بیخیال
هر آنچه که تو را نا آرام میکند ، بیخیال
همین که امروز نفس کشیده ای ، خوش ب حالت
عمیق نفس بکش
عشق را
زندگی را
بودن را
بچش
ببین
لمس کن
و با تک تک سلول هایت لبخند بزن
زندگی زیباست
 .

.
.
.
 
ساز تو
باور توست
تجسم توست
شادی توست
شگرگزاری توست
و تمرکز بر تمام زیباهای پیرامون توست
پس زیبا بنواز

.
.
.
.
 قبول کنید همین امروز نمی توانید به یکباره کار بزرگی را انجام دهید

اما میتوانید اولین قدم را همین امروز بردارد

.
.
.
.
 


دوباره شادی را خواهیم ساخت
نخواهیم گذاشت تقدیر مرا به شکست رساند
من به تدبیر خود باور دارم
تدبیر من تقدیر نیست
فعل خواستن است در توانستن

.
.
.
.

ریاضیدان باش
حساب و کتاب کن
خوبیهای زندگیت را جمع کن
آدم های بد زندگیت را کم کن
همه چیز خوب میشود
قول
خوب میشود

 
…….

 


.
.
.
.
 با غصه نشو همدم

سنت شکن خود باش
آزادترین فردی
وقتی که نگی ای کاش

.
.
.
.
 

روزهای رفته
به چوب کبریت های سوخته می مانند
جمع آوری شده در قوطی خویش
هر کاری میخواهی بکن
آنها
دوباره روشن نمی شوند
و روزی
سیاهی آنها دستت را آلوده میکند
روزهای چوبیت را باید از همان آغاز
بیهوده نمیسوزاندی
وقتی سوخت
رهایش کن
دوباره شروع کن

.
.
.
.
 

وقتی به یک گل نگاه میکنید خار گل را نمیبینید
بلکه زیبایی غنچه هایش را میبینید
پس وقتی مثبت است
چرا به منفی فکر کنیم
اشتباهایتان را جابه جا نکنید
درعوض آنها را زیر پایتان قرار داده
و
برای رد شدن از انها استفاده کنید

 .

.
.
.

هر پادشاهی ابتدا فقط یک نوزاد بوده
هر ساختمانی ابتدا فقط یک طرح روی کاغذ بوده
مهم نیست امروز کجایی
مهم اینه که فردا کجا خواهی بود
فردایی بسازید که امروزتان جلویش زانو بزند

.
.
.
.

برای خودت دعا کن که آرام باشی ، صبور باشی
مهم نیست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بوده
مهم این است که دوباره از نو بسازی
زندگی ات و باورت و عشق را

.
.
.
.
 

دو راه وجود دارد
غر بزنی و تسلیم شوی
نگاهت را عوض کنی و حرکت کنی

 .

.
.
.
 

 ایمان دارم که لازمه ی موفقیت ، شاد بودن است
پس تمام تلاشم را برای شاد بودن میکنم
زیرا ناراحتی همانند سنگ بزرگ
در سر راه موفقیت های مسجل شده ی من است

 

 

 

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست